HET BUREAU

(WOON)BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN DAGBESTEDING

Het Bureau

(WOON)BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN DAGBESTEDING

Het Bureau

(WOON)BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN DAGBESTEDING

Het Bureau

‘Het Bureau’ (woon)begeleiding, ondersteuning en dagbesteding is een kleinschalig bureau dat staat voor de zorg die bij u past.

Onze (humanistische) visie is dat zorg alleen kwalitatief goed kan zijn als de zorgvrager zijn eigen zorgvraag kan bepalen en de begeleiding/ondersteuning hierin, deskundig wordt uitgevoerd door gekwalificeerde hulpverleners. U weet tenslotte het beste wat goed is voor u, uw kind, uw partner en/of uw ouder(s).

De hulpverlening die ‘Het Bureau’ biedt, kan betrekking hebben op alle levensgebieden. Van de ondersteuning die wij bieden, mag u altijd verwachten, dat het u volledig tot uw recht laat komen.

Voor het realiseren van de hulpvraag maken wij gebruik van een zorgplan (beschrijving van alle hulpvragen), wat elk half jaar geëvalueerd zal worden in samenspraak met de zorgvrager.

Bij ons kan de zorgvrager, met behulp van het door aan hem toegewezen persoonsgebonden budget, zelf zijn zorg inkopen. Het persoonsgebonden budget, ook wel pgb, is een budget wat door de overheid aan u toegewezen kan worden. Met uw persoonsgebonden budget bepaalt u zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt.

Weet u niet of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, heeft u hulp nodig bij het aanvragen hiervan of heeft u een andere vraag, neem gerust contact met ons op.

Wie zijn wij

Gert Snijders

“Mijn naam is Gert Snijders, geboren op 6 januari 1967 en woonachtig in Almelo. Ik ben in het bezit van het diploma: ‘Bachelor of Social Work’ (maatschappelijk werk). Werkervaring heb ik opgedaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie en verslavingszorg."


Jeannette Snijders

“Mijn naam is Jeannette Snijders, geboren op 1 februari 1966 en woonachtig in Almelo. Ik ben in het bezit van het diploma: ‘Bachelor of Social Work’ (maatschappelijk werk). Al ruim vijfentwintig jaar ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorgsector."

Kernwaarden

Wij zijn ervan overtuigd dat wie werkt vanuit waarden, altijd naar de mens blijft kijken.

Zorgzaamheid

Wij hebben aandacht voor de individuele cliënt; iedereen is voor ons uniek.

Deskundigheid

Wij zijn maatschappelijk werkers die voldoen aan de eisen van deze tijd.

Zelfstandigheid

Wij ondersteunen de cliënt bij het maken van eigen keuzes.

Betrouwbaarheid

Wij komen onze afspraken na en gaan integer om met informatie.

Het Project

 • ‘Het Project’ onderscheidt zich van andere dagbestedingen door een kleine groep deelnemers, de hoge begeleidingsintensiteit en onze persoonlijke aandacht voor de wensen van de zorgvrager.

  Het Project

  ‘Het Project’ onderscheidt zich van andere dagbestedingen...

 • Door het hanteren van een kleine groep (maximaal zes deelnemers) en voortdurende nabijheid van begeleiding en ondersteuning, creëren we een veilige en gestructureerde omgeving.

  Het Project

  Door het hanteren van een kleine groep...

 • Een omgeving waar eenieder de persoonlijke ruimte heeft om zijn/haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.

  Het Project

  Een omgeving waar eenieder de persoonlijke ruimte heeft...

 • De activiteiten die worden aangeboden variëren van houtbewerking, administratie, creatieve kunst en bewegingsactiviteiten tot het uitvoeren van externe kleine klussen. De activiteiten zijn een middel om tot een vooraf gesteld doel te komen.

  Het Project

  De activiteiten die worden aangeboden variëren van houtbewerking...

 • Hierbij hanteren wij het drie leefsferenmodel. De omgeving is zo ingedeeld dat prikkels gedoseerd kunnen worden aangeboden. De drie leefsferen verschillen van elkaar in prikkelaanbod, mate van structuur, sociale eisen en voorspelbaarheid.

  Het Project

  Hierbij hanteren wij het drie leefsferenmodel...

 • Zo is er altijd aansluiting op de persoonlijke wensen en behoeftes van de zorgvrager.

  Het Project

  Zo is er altijd aansluiting op de persoonlijke wensen en behoeftes van de zorgvrager.

Ervaringen

E. Krommendijk
E. Krommendijk (moeder cliënt)

Mijn dochter staat nu zo’n acht jaar onder begeleiding van ‘Het Bureau’. Hiervoor heeft ze minstens tien jaar in de plaatselijke GGZ rondgedobberd met kans op 'verdrinking' aangezien behandelaars geen notie hadden van autisme bij volwassenen. ‘Het Bureau’ nam op slag onze zorgen over en gaf adequate begeleiding aan onze dochter. Ik kan alleen maar wensen dat ‘Het Bureau’ nog heel lang dit werk op deze wijze blijft voortzetten.

L. Stengel
L. Stengel (vrouw cliënt)

Als echtgenoot van een cliënt van 'Het Bureau' voel ik dagelijks hoe ik ontlast word in mijn taak als mantelzorger. Mijn man geniet van de dagen op de dagbesteding en ik geniet van het feit dat hij op een plek is waar hij geniet, zich veilig voelt en met leuke verhalen thuiskomt. Verder maken wij gebruik van de individuele zorg. De wekelijkse gesprekken geven duidelijkheid en rust voor zowel mijn man als ons hele gezin. Ik ben dankbaar voor deze zorg op maat.

S. Oosterkamp & H.
S. Oosterkamp & H. Kiewiet (cliënten)

Wij vinden dat jullie correct en eerlijk omgaan met mensen. Jullie zijn er voor ons als er wat belangrijks is. We kunnen ten alle tijden contact opnemen. Er is heel veel mogelijk bij jullie en dat kan door goed overleg met elkaar. Wij zijn nu al een aantal jaren bij Gert en Jeannette en het bevalt super.

Volg ons op social media

Contact

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?


Contact

Het BureauPostbus 567 7600 AN ALMELO


Kantoor: (0546) 433177Gert Snijders: (06) 24958944Jeannette Snijders: (06) 12174328


gertsnijders@hetbureau.netjeannettesnijders@hetbureau.net